Skolväsendets organisation och värdegrund
UV242C / Kurs på grundnivå, 9 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Åse Piltz
ase.piltz@mau.se
040-6658063

Studieadministratör
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408