Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering
UV241C / Kurs på grundnivå, 9 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Annette Mars
annette.mars@mau.se

Kursansvarig
Therése Thulin
therese.thulin@mau.se
040-6658715

Studieadministratör
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408