Research Internship
US651E / Kurs på avancerad nivå, 30 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
usstudent@mau.se
Kursansvarig
Guy Baeten
guy.baeten@mau.se
040-6657962