Urban Studies: Making Urban Studies
US640E / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Kursansvarig
Peter Parker
peter.parker@mau.se
040-6657607

Kursansvarig
Chiara Valli
chiara.valli@mau.se
040-6658025