Urban Studies: Catching Urbanity
US630E / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Kursansvarig
Ragnhild Claesson
ragnhild.claesson@mau.se
040-6658850