Allmäntandvård. Diagnostik och omhändertagande av sjukdomar.
TV609A / Kurs på avancerad nivå, 30 hp
Kursplaner
Odontologiska fakulteten