Malmö universitet
Teamsamverkan och kommunikation
Kurs på grundnivå, 30 hp
TV224A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
ODODA / Odontologi (G2F)
Den studerande skall vara godkänd på terminskurs 2 och terminskurs 3.