Teamsamverkan och kommunikation
TV224A / Kurs på grundnivå, 30 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Odontologiska fakulteten
Kontakt
Kursansvarig
Camilla Johansson
camilla.johansson@mau.se
040-6658587

Studieadministratör
Maja Andersson
maja.andersson@mau.se
040-6658183