Malmö universitet
Oral rehabilitering och processteknologi
Kurs på grundnivå, 30 hp
TV223A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
ODODA / Odontologi (G1F)
Den studerande skall ha deltagit i undervisningen på terminskurs 2 samt vara godkänd på terminskurs 1.