Malmö universitet
Odontologisk teknologi i oral rehabilitering
Kurs på grundnivå, 30 hp
TV222A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
ODODA / Odontologi (G1F)
Den studerande skall ha deltagit i undervisningen på terminskurs 1 (eller motsvarande).