Malmö universitet
Oral hälsa och dentala material
Kurs på grundnivå, 30 hp
TV221A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
ODODA / Odontologi (G1N)
Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 16/A14.

Tandhälsovård i samverkan (5 hp)
Anatomi – form, funktion och dentala material (25 hp)