Malmö universitet
Laboratoriet i vårdprocessen
Kurs på grundnivå, 30 hp
TV205A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
ODODA / Odontologi (G2F)
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: TV203A Oral rehabilitering och processteknologi (godkänd)
Den studerande skall ha deltagit i undervisningen på kurs TV204A samt vara godkänd på kurs TV203A.