Malmö universitet
Företagsekonomi: Kvantitativa och statistiska metoder inom Transport Management
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
TR130C
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
KSFÖE / Företagsekonomi (G1F)
Kurser om minst 30 högskolepoäng inom programmet Transport Management där kursen
TR129A Transportlogistik 15 hp alternativt TR129 Transportlogistik 15 hp
skall ingå.