Malmö universitet
Transportlogistik I
Kurs på grundnivå, 15 hp
TR129B
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Grundläggande behörighet + Matematik B . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c