Malmö universitet
Transportjuridik II
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
TR126A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Transportjuridik I eller motsvarande grundläggande kurs i juridik om minst 7.5 hp.