Malmö universitet
Transportjuridik I
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
TR125A
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Grundläggande behörighet.