Malmö universitet
Företagsekonomi: Supply Chain Management
Kurs på grundnivå, 15 hp
TR117C
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
KSFÖE / Företagsekonomi (G2F)
Kurser om minst 52,5 högskolepoäng inom huvudområdet Företagsekonomi.