Malmö universitet
Transportsektorn i samhällsekonomin I, grundläggande nationalekonomi
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
TR110A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.