Malmö universitet
Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
TR104C
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
KSFÖE / Företagsekonomi (G1F)
Minst 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet företagsekonomi där kursen
  • TR123B Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7.5 hp,
skall ingå.