Politisk organisation och styrning
ST110S / Kurs på grundnivå, 30 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
GPSstudent - Malmö universitet
gpsstudent@mau.se
Kursansvarig
Patrik Hall
patrik.hall@mau.se
040-6657156