Religion och lärande: Teoretiska perspektiv på religionsvetenskap och religionsdidaktik
RL705C / Kurs på avancerad nivå, 6 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Bodil Liljefors-Persson
bodil.liljefors@mau.se
040-6658609

Studieadministratör
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408