Religion och lärande: Nya religioner i en sekulariserad värld
RL703C / Kurs på avancerad nivå, 9 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408

Kursansvarig
Manon Hedenborg White
manon.hedenborg-white@mau.se
040-6657619