Matematik för lärare i gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet)
RC405U / Kurs på grundnivå, 90 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Joakim Olofsson
joakim.olofsson@mau.se
040-6657883

Studie- och karriärvägledare
Nichlas Eklund
nichlas.eklund@mau.se
040-6658616

Studieadministratör
Maria Åström
maria.astrom@mau.se
040-6658986