Teknik för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet)
RC403U / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Sverker Aasa
sverker.aasa@mau.se
040-6658019

Studie- och karriärvägledare
Maria Palm
maria.palm@mau.se
040-6658166

Studieadministratör
Anita Svensson
anita.svensson@mau.se
040-6658319