Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet)
RC396U, 45 hp
Kursplaner
Hösten 2024 Visa kursplan
Hösten 2023 Visa kursplan
Hösten 2022 Visa kursplan
Hösten 2021 Visa kursplan
Hösten 2020 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    RC396U
  • Omfattning
    45 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle