Polisiärt arbete I
PO121A / Kurs på grundnivå, 30 hp