Malmö universitet
Materialmekanik
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
MT173A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
MA209A Analys A (1702)
MT106A Mekanik, statik (1501)
MT108A Materialteknik