Malmö universitet
Examensarbete i maskinteknik
Kurs på grundnivå, 15 hp
MT165A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Minst 120 hp avklarade kurser inom högskoleingenjörsprogrammet Maskin- och materialteknik inklusive kurserna MA209A Analys A och linjär algebra, Matematik: Analys B och MT149A Hållfasthetslära.