Malmö universitet
Materialval
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
MT164A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Godkända kurser:
  • MT156A - Tillverkningsteknik 7,5 hp
  • MT108A - Materialteknik 7,5 hp
  • MT149A - Hållfasthetslära 7,5 hp