Malmö universitet
Hållfasthetslära
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
MT149A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
MA209A Analys A (1702)
MT106A Mekanik, statik (2101)