Malmö universitet
Mekanisk provning och mikroskopi
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
MT148A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Godkänd kurs: MT108A - Materialteknik 7,5 hp