Malmö universitet
Examensarbete i maskinteknik
Kurs på grundnivå, 15 hp
MT138A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
G2E / Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
Minst 120 hp avklarade kurser inom högskoleingenjörsprogrammet Maskin- och materialteknik.