Matematik och lärande: Linjär algebra
ML729C / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Leif Karlsson
leif.karlsson@mau.se
040-6658124

Studieadministratör
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408