Numerical Methods
MA623A / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Yuanji Cheng
yuanji.cheng@mau.se
040-6657653