Professionsutveckling på vetenskaplig grund
LL716P / Kurs på avancerad nivå, 15 hp