Examensarbete i fördjupningsämnet
LL701G / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Studieadministratör
LALGR Grundlärarutbildningen
Liselotte Sterner
liselotte.sterner@mau.se
040-6658130

Studieadministratör
LALAM Ämneslärarutbildningen
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408