Lärarprofessionen och skolväsendets utveckling, organisering och styrning
LL271P / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Jakob Billmayer
jakob.billmayer@mau.se
040-6658705

Studieadministratör
Christina Persson
christina.persson@mau.se
040-6658004