Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap
LL211P / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Elisabeth Söderquist
elisabeth.soderquist@mau.se
040-6658088