Malmö universitet
Examensarbete i fördjupningsämnet
Kurs på grundnivå, 15 hp
LL205G
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Se utbildningsplan.