Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation
KS111F / Kurs på grundnivå, 15 hp