Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Verksamhetsförlagda studier - Reflektion i den egna praktiken
KK144C, 30 hp
Kursplaner
Hösten 2024 Visa kursplan
Våren 2024 Visa kursplan
Hösten 2023 Visa kursplan
Våren 2023 Visa kursplan
Hösten 2022 Visa kursplan
Våren 2022 Visa kursplan
Hösten 2021 Visa kursplan
Hösten 2020 Visa kursplan
Hösten 2019 Visa kursplan
Hösten 2018 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    KK144C
  • Omfattning
    30 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för kultur och samhälle