Embodied interaction
KD641A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice, K3 - Malmö universitet
K3student@mau.se
Lärare
Linda Hilfing Ritasdatter
linda.hilfling@mau.se
040-6658309