Introduction to multidisciplinary interaction design
KD640A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice, K3 - Malmö universitet
K3student@mau.se
Lärare
Henrik Svarrer Larsen
henrik.svarrer.larsen@mau.se
040-6658603