Communication for Development: Advancement, Specialization and Master's (Two year) Degree Project
KD628A / Kurs på avancerad nivå, 60 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice, K3 - Malmö universitet
K3student@mau.se
Lärare
Tobias Denskus
tobias.denskus@mau.se
040-6657365