Communication for Development: Specialization
KD627A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2018
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
60 credits on advanced level in Communication for Development + English B.
Hösten 2018
Distans
Inga obligatoriska träffar.

50%, blandad undervisningstid

3 sep 2018 - 20 jan 2019

82010

Höstterminen 2018