Malmö universitet
CoDesign – Design, Participation and Democracy
Kurs på grundnivå, 30 hp
KD335D
Engelska
UG / Underkänd (U) eller Godkänd (G)
G2F / Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
DE / Design 65 %
SA / Samhällsvetenskapliga området 35 %
General entry requirements + English B + At least 120 university credits