Det offentliga språket
KB122S / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplan för kursstart hösten 2016
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Grundläggande behörighet för högskolestudie samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.
Hösten 2016
Malmö

50%, dagtid

7 nov 2016 - 15 jan 2017

SP121