Det offentliga språket
KB122S / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplan för kursstart hösten 2011
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Grundläggande behörighet för högskolestudie samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.
Hösten 2011
Malmö

25%, dagtid

29 aug 2011 - 13 jan 2012

CK040