Malmö universitet
Research Methods in Sport Sciences
Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
IV606G
Engelska
LAIVA / Idrottsvetenskap (A1F)
Prerequisite course for this course is: IV605G Sport and Sustainable Development