Malmö universitet
Sport Governance – from Local to International Level
Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
IV604G
Engelska
LAIVA / Idrottsvetenskap (A1F)
Prerequisite course for this course is: IV602G Globalisation, Sport and Health