Perspectives on Sport in a Changing World
IV603G / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Karin Book
karin.book@mau.se
040-6658123

Studieadministratör
Paola Mendoza Frödin
paola.mendoza.frodin@mau.se
040-6658225